Yunanca düzenlemek, süslemek, yerli yerine koymak anlamına gelen “kosmeo” sözcüğünden türetilen “kozmos”, ilk kez Platon ( MÖ-428/427-348/347)tarafından evren anlamında kullanılmıştır.

Kozmoloji bir sözcük olarak ilk kez 1730 yılında Christian Wolff’un Cosmologia Generalis isimli eserinde kullanılmıştır. Kozmoloji ile uğraşan bilim insanlarına kozmolog veya evrenbilimci denir. Kozmologlar, kozmoloji çalışmalarının içerisinde astronominin yanı sıra biyolojiden matematiğe kadar birçok bilim dalını da kullanırlar. Evrenbilim olarak da adlandırdığımız kozmolojinin ilgi alanı, evrenin büyük ölçekte tüm yapısı, oluşumu ve evrimidir. Fiziksel Evren’in bir bütün olarak kavranıp anlaşılmasını sağlamak amacıyla doğa bilimlerini, özellikle fiziği ve gök bilimini bir araya getirir.

 

 

İnsanlığın evreni anlaması zaman içinde önemli ölçüde gelişmiştir. Astronominin ilk tarihinde Dünya, gezegenlerin ve yıldızların yörüngede olduğu her şeyin merkezi olarak görülüyordu. 16. yüzyılda, Polonyalı bilim adamı Nicolaus Copernicus , Dünya’nın ve güneş sistemindeki diğer gezegenlerin, güneşin yörüngesini, aslında kozmosun anlaşılmasında büyük bir kayma yarattığını ileri sürdü. 17. yüzyılın sonlarında, Isaac Newton gezegenler arasındaki kuvvetlerin özellikle yer çekimi kuvvetlerinin nasıl etkileştiğini hesapladı.

20.yüzyılın aydınlığı, geniş evreni anlamak için daha fazla anlayış getirdi. Albert Einstein , mekan ve zamanın Genel Relativite Teorisinde birleşmesini önermiştir. 1900’lerin başlarında, bilim insanları Samanyolu’nun tüm evreni kendi aralarında mı içerdiğini, yoksa sadece bir çok yıldız koleksiyonundan biri olup olmadığını tartışıyorlardı . Edwin Hubble , gökyüzündeki bulanık belirsiz bir nesneye olan mesafeyi hesapladı ve Samanyolu’nun dışında kaldığını, galaksimizin muazzam evrende küçük bir düşüş olduğunu kanıtladı. Çerçeveyi düzenlemek için Genel Görelilik kullanarak Hubble diğer galaksileri ölçtü ve bizden uzaklaştıklarını belirleyerek, evrenin durağan değil, genişlediği sonucuna götürdü.

Son yıllarda kozmolog Stephen Hawking , evrenin kendisinin sonsuz olmadığını, kesin bir büyüklüğe sahip olduğunu belirledi.” Kesin bir sınır yoktur. Bu Dünya’ya benzer; Gezegen sonlu olsa da, etrafta dolaşan bir kişi asla ‘sonu’ bulamazdı, bunun yerine dünyayı sürekli olarak çevreleyecektir.” Hawking ayrıca evrenin sonsuza kadar devam etmeyeceğini, ancak sonunda sona ereceğini ileri sürdü.

Sonuç olarak Kozmoloji, günümüzde tüm bilimlerle iç içe olan önemini tarih boyunca Astronomi ile yitirmemiş olan bir bilim dalıdır.

 

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kozmoloji

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here