Karadelikler Nedir?
Karadelikler evreni düzenleyen büyük kütleli gök cisimleridir.Yoğunlukları ve büyük kütle çekimleri sayesinde evrenin dokusunu büker ve bu şekilde;yıldız tozları,gazlar,gök cisimleri(gezegenler,yıldızlar) gibi evrende bulunan diğer madde ve cisimleri kendine çeker.2009 yılından önce teoride her şeyi yuttuğu ve hiçbir maddenin ondan kaçamadığı söylense de,2009 yılından sonra Hawking’in yaptığı açıklama sayesinde artık teoride giren maddelerin tekrar çıkabileceği söz konusudur.

      Nasıl Oluşur?
Yıldızların insanlar ve diğer canlılar gibi yaşam ve ölümleri vardır,ölümlerinde biz insanların aksine geriye pek çok şey bırakırlar evrene. Bir yıldız bulutsular yani yıldız tozları ile meydana gelir,bulutsuların birbirine uyguladığı ve evrenin dokusuna uyguladığı(kara maddeye)kütle çekimi ile maddeler birbirine yaklaşıp yoğunlaşarak yıldız haline gelir.Bir KIRMIZI DEV’İN ölümü sonucu göründüğü üzere beyaz cüce meydana gelir.Fakat BÜYÜK KIRMIZI DEV’İN büyümesi sonucunda (zaten büyük kütleli bir yıldız) süpernova meydana gelir (daha büyük kütleli ise hipernova).Süpernova olmadan önce,yani yıldız ölmeden önce (2. evre) küçülmeye başlar (kocaman bir şey çok fazla sıkıştırıldığında patlar tabii).        Einstein,yıldızların küçüldüğünde daha fazla küçülüp patlayamayacağını , kısacası kara deliklerin oluşumunu reddetmişti.Fakat dehalar da yanılabilir!Yıldızda bulunan termal basınç ve kütle çekimi ömrü boyunca birbirini dengeler fakat ömrünün sonlarına geldiğinde yıldız yakıtını bitirir.Dengeler bozulur ve yıldız büzüşür.Yıldızın hayal edilemeyecek derecede küçülmesi sonucu elektronlar çekirdeklerine yaklaşır ve füzyon tepkimesi gerçekleşerek süpernova meydana gelir.

     Kara deliklerin Evrene Yararı Ne?   Kara delikler evreni düzenledikleri gibi galaksi oluşumunu da sağlarlar.”Her galaksinin ortasında bir kara delik vardır.”Fikri buradan gelmektedir.Bu galaksi oluşumu peki nasıl gerçekleşir?Kara deliğin malum kütlesinden ve evreni nasıl büktüğünden bahsetmiştim.Genel Görelilikte, evrenin dokusu kumaşa benzetilir.Biz de öyle bahsedelim.Kumaşa ağır bir top attığımızda kumaş aşağı doğru çöker ve boncuk veya küçük toplar attığımızda çöken yere hareket eder.Paradoks yapalım biraz! Aynı kütleli bir cisim attığımızda ne olur?Aynı kütleli bir cisim attığımızda etrafında değil artık ikisi de yan yana durur ve daha da ağırlaşıp çöker.Teoride böyleydi.Kanıtlanmış değildi fakat kanıtlandı!  İki kara delik birbiriyle birleşti.

Konumuza tekrar döndüğümüzde kara delikler aslında bizim için hayati önem taşır.Geleceğimizi öğrenebilme ihtimalimiz bu korkunç ve bir o kadar da muazzam gök cisimlerine bağlıdır.Bunun sebebini ”Hawking ve Bilgi Kaybı Tartışması” konusunda iş
   

     Kara deliğe Giren Madde Çıkar Mı?
Kara delikler hakkında birçok hipotez ve teori mevcut,fakat biri girip de bakmadığı için ve şu anki ilkel olarak nitelendirebileceğimiz teknolojimizle mümkün olmadığı için bunu çok bilemiyoruz.Fakat evrenin dokusunu büker ve büyük bir kütle çekimi uygular.Bu kütle çekimi sonucunda cisim atomlarına ayrılır ve gaz hale gelir.Gaz olarak yutar.Hawking 2009 yılından önce girenin çıkamayacağını söylese de 2009’da yayınladığı makalesinde aslında öyle olmadığını söylemiş,yani kendi teorisini çürütmüştür.yeni kitabında şu şekilde anlatmıştır;
”Kara deliğe düşerken herhangi bir şey fark etmediğiniz gibi,sizi dışarıdan izleyen bir gözlemci de olay ufkunu geçtiğinizi hiçbir zaman göremez.gözlemcinin tek gördüğü sizin giderek yavaşladığınız ve olay ufkunun kenarında asılı kaldığınızdır.Görüntünüz giderek sönükleşir,sonunda tamamen silikleşir.Dışarıdaki gözlemci için,olay ufkunu geçemeden sonsuza kadar kaybolursunuz.
Kara delikten ışık kaçamadığı için,uzaktaki bir gözlemcinin birinin kara deliğe düştüğünü görme şansı yoktur.Uzayda kimsenin sizin bağırdığınızı duymadığı gibi,kimsenin de kara deliğe düştüğünüzü göremez.”
                                                                  (Hawking ve Bilgi Kaybı Tartışması)

Birçok bilim insanı bu konudaki görüşlerini bildirmiştir.Bilim insanlarının birçoğunu tartışmaya ve yeter artık dedirtmeye yeten bu konuyu ele alalım.Heisenberg, 1923 yılında kuantum mekaniğini ortaya attığında birçok soruya sebep oldu.Kuantum mekaniği neydi?nereden çıktı bu şimdi?Einstein’in bile saçmalık olarak gördüğü bu teori şudur,parçacıkların evrende bulunan yerlerini ne kadar iyi bilirseniz,hızları o kadar netlikten uzaklaşır.Aynı şey iki yer değiştirdiğinde mümkün değildir.İlk duyulduğunda kulağa garip gelen bu teori aslında bir çok alanın da kapısını aralamıştır.

    Kara delik peki bunun neresinde?
Kara deliklerin içinde ne olduğu bilinmiyor.Orada olan olaylar da.Fakat Genel Görelilik Kuramında birçok konunun işlendiği gibi bu konu da işlenmiş.Kara deliğe giren bilginin kaybolmasına karşı,kuantum mekaniğine göre bilginin yok olamayacağı sorunu.Tam bir Einstein-Heisenberg Savaşı.İkisinden biri hatalı olarak tahmin ediliyor fakat hangisi?
Hawking Karadelikler kitabında olayı şu şekilde özetlemiş;

”Eğer kara deliklerde bilgi kayboluyorsa geleceği öngöremeyiz;çünkü kara delik herhangi bir parçacık dizisi yayınlayabilir.Böyle egzotik yayın olasılığı düşük de olsa,kara delik çalışır durumda bir TV cihazı ya da Shakespeare’in deri ciltli tüm eserlerini yayınlayabilir.Kara delikten neyin çıktığı hakkında öngörüde bulunmamızın bir anlamı kalmaz.”
Kara deliklerde bilgi kaybolduğu taktirde bizi biz yapan geçmişimiz olur.Richard Feynman da dahil olmak üzere birçok bilim adamı bu konuya el atmış ve fikrini beyan etmiştir.”tek bir geçmiş yerine,her biri belli bir olasılığa sahip olası bir çok olası geçmiş olması.”Richard Feynman’ın görüşü buydu.”Evrende hiçbir şey yoktan var olmaz,var olan şey ise yok olmaz.”dediğimizde kastettiğimiz geriye bir enerji kalacağıdır.Maddeyi bir enerjiye dönüştürebiliyoruz.Fakat enerjiyi maddeye geri dönüştürebiliyor muyuz?
Bu tartışmalar yaşandıktan sonra ”Süper Öteleme” denilen bir makale yayınlandı.Bu makale matematikseldi ve bilginin olay ufkunda saklanabileceği ile ilişkiliydi.Hawking sanırım ömrü bitmeden kara deliklerin sırrını çözmeyi planlıyor!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here