Evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik modele Big Bang Theory      ( Büyük Patlama Teorisi) denmektedir. İlk kez 1920’li yıllarda Rus Kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi papaz Georges Lemaitre tarafından ortaya atılan ve evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori; çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden, bilim insanları arasında -özellikle fizikçiler arasında- geniş ölçüde kabul görmüştür.

Görselde büyük patlamanın modellemesi var.
Büyük Patlama oluşumu.

Evren başladıktan sonraki ilk saniyede, NASA’ya göre çevredeki sıcaklık yaklaşık 10 milyar derece Fahrenheit (5.5 milyar santigrat derece) idi. Kosmos; nötronlar, elektronlar ve protonlar gibi çok sayıda temel parçacıkları içeriyordu. Evrenin soğumasına bağlı olarak, çürümüş ve birleşmişlerdi. Galaksiler oluştuktan belirli bir zamana kadar birbirlerinden uzaklaşırken kütle çekimin etkisiyle genişleme hızları yavaşlamışlardı. Yani genişlemenin sabit olmaması bize evrenin yaşı konusunda tam bir sayı vermese de bir sayı verir. O da eğer Hubble sabiti bir milyon ışık yılında 15 kilometre ise evren 20 milyar yıldan daha gençti.

Görselde büyük patlamadan galaksilerin nasıl oluştuğu var.

 

Büyük patlama ispatlanmaya devam ederken, teoriler gittikçe çoğalmaya başlamıştı. Bunlar içinde Big Bang’e rakip olarak öne çıkan en büyük rakip Fred Hoyle’un “Statik Durum Teorisi” idi. Statik Durum Teorisi temel olarak evrendeki yeni madde oluşumlarının evreni genişliyormuş gibi gösterdiğini öne sürüyordu. Friedman’ın öğrencilerinden birisi olan George Gamow meslektaşlarıyla birlikte, evrenin her yerinde bulunması gereken Big Bang kaynaklı bir radyasyon olan “Kozmik Mikrodalga Arkaplan Radyasyonu” nu öne sürdü.

1965 yılına kadar devam eden tartışma Arno Penzias ve Robert Woodrow Wilson adındaki iki bilim insanının Bell Telefon Laboratuvarı için çalışırken Dicke Radyometresi’yle yaptıkları bağımsız ölçümlerde öngördükleri değerden farklı sonuçlar almalarına kadar sürmüştür. Bu değer sapması da Kozmik Mikrodalga Arkaplan Radyasyonu’ndan kaynaklanıyordu. Bu da Big Bang Teorisini doğruluyordu. Bu buluşları Arnn Penzias ve Robert Woodrow Wilson’a 1978 Nobel Fizik Ödülü’nü kazandırmıştır. Ancak Büyük Patlama (Big Bang) Teorisi ile ilgili tartışmalar halen devam etmektedir.

Bilimle kalın!

Kaynakça:

 bilimdili.com

tr.euronews.com

fizikmakaleleri.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here