Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Hatice Nur Özcan

Hatice Nur Özcan

5 HABERLER 0 YORUMLAR
"Ad astra per aspera."
19. yüzyılda Osmanlı Devleti, hemen her alanda yoğun Batı etkisi altındaydı ki buna dış politikası da dahildi. Bu yüzyılda özellikle Avrupalı büyük güçlerin İmparatorluk üzerinde yürüttükleri siyasi, askeri ve ekonomik mücadeleler, Osmanlı'nın Avrupa teşkilat ve teşrifat yöntemlerinin benimsemesinde, dolayısıyla da başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın etkisine girmesinde etkili oldu. 19....
Evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik modele Big Bang Theory      ( Büyük Patlama Teorisi) denmektedir. İlk kez 1920’li yıllarda Rus Kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi papaz Georges...
Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan iyice zayıflamıştı. Kapitülasyonlardan dolayı Avrupa’ya bağımlı hale gelmişti. Sanayi Devrimi’nden dolayı ekonomisi çökme noktasına gelmişti. Dış borçlarının faizini ödeyemez hale gelmiş ve borçların tahsili için Düyun-ı Umumiye İdaresi kurulmuştu. 1789 Fransız İhtilali’nin sonuçları Osmanlı’yı derinden etkilemişti. Osmanlı Devleti, milliyetçi...
Merhaba Kadın Bilim okurları. Bugün size Nobel Fizik ödülüne layık görülen ve fotoelektrik kanunu keşfeden Alman teorik fizikçi ve bilim insanı Albert Einstein’ı anlatmak istiyorum. Özel Görelilik Teorisi’ni keşfetmiş ve Nobel Fizik Ödülü’nü almış Einstein’i yakından tanıyalım.     Alman İmparatorluğu’nun Ulm kentinde dünyaya gelen Einstein, yaşamının ilk yıllarında Münih’te yaşadı. Babasının ona...
Yunanca düzenlemek, süslemek, yerli yerine koymak anlamına gelen “kosmeo” sözcüğünden türetilen “kozmos”, ilk kez Platon ( MÖ-428/427-348/347)tarafından evren anlamında kullanılmıştır. Kozmoloji bir sözcük olarak ilk kez 1730 yılında Christian Wolff’un Cosmologia Generalis isimli eserinde kullanılmıştır. Kozmoloji ile uğraşan bilim insanlarına kozmolog veya evrenbilimci denir. Kozmologlar, kozmoloji çalışmalarının içerisinde astronominin yanı...