Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Umay Rana Usta

Umay Rana Usta

8 HABERLER 3 YORUMLAR
Fotoğrafta Friedrich Nietzsche var.
FELSEFESİ Perspektivizm Analizleri onun kendi analizleriyle birçok bakımdan benzerlik gösteren Hume gibi, Nietzsche de “sağduyunun şeylere dair görüşü” diye adlandırılan genel görüşe karşı kural dışı bir tavır takındı. Öte yandan da, sağduyunun dünya görüşünü tam tamına bir masal anlatan bir şey, yalın bir kurgu olarak gördü, zira o, dünyaya dair belirsiz...
Herkese merhaba!Bugün biraz Nietzsche'nin felsefesi üzerine yazdım.İyi okumalar! Kendisini “yarının yazarı” olarak tanımlayan Nietzsche’nin değeri hayattayken anlaşılmamış. Ancak ölümünün ardından felsefenin en ünlü isimlerinden biri haline gelmiştir. Nietzsche çağı itibariyle 19. yüzyılın sonlarında yaşamış olsa da, etkileri itibariyle çağdaş bir filozof olarak düşünülebilir. O, 25 yıllık bilinçli yaşamında arkasında düşüncenin...
Nietzsche; kimilerine göre peygamber olacak insan, kimilerine göre ise Nazilerin ortaya çıkmasına yol açan bir faşist! Bazıları için bir kaçık, bazıları için bir nihilist, bazıları içinse tapılacak adam!  Nietzsche; dünyaya erken geldiğini savunmuş, insanların onu iki yüz yıl sonra anlayacağını söylemiştir. Nitekim kendisinin de dediği gibi, değeri hayattayken anlaşılamamıştır. Adı Friedrich Wilhelm Nietzsche...
Acapella, enstrüman olarak insan sesinin kullanıldığı çok sesli bir müzik türüdür. İnsan sesinden başka hiçbir alet kullanılmaz. Farklı tonlardaki insan seslerinin organize bir biçimde çıkardıkları seslerin birleşiminden oluşur. Kelime anlamı İtalyanca ”Kilise Tarzı” dır. Barok konçertosu ile rönesans tarzını birbirinden ayırmak için geliştirilmiştir. 1800’lü yıllarda rönesans tarzı kilise müziklerinde genellikle enstrüman kullanılırdı. Acapella...

ŞİZOFRENİ

ŞİZOFRENİ NEDİR?  İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarında bozulmalara neden olan bir psikiyatrik hastalıktır. Schizo (bölünme) ve phrenia (zihin) kelimelerinin birleştirilmesi ile zihin bölünmesi anlamına gelir. Ancak bu adlandırma eskidir ve hastalığı tam olarak ifade ettiği söylenemez. Şizofreniye yakalanan kişiler gerçek dünyadan koparlar ve kendilerine özgü başka bir dünyada yaşamaya başlarlar....
 Varlık, bilgi ve değerle, kısacası hayatın her alanıyla ilgili büyük soruları konu edinen felsefeyi yaratan şeyin merak, hayret ve şüphe olduğu kabul edilir. Söz gelimi ünlü Yunan filozofu Aristotales, felsefenin antik Yunanistan'daki doğuşunda, "Yunan toplumunun ulaştığı refah düzeyinin yanında, bireylerin duyduğu merak ve hayretin'' etken olduğunu söylemiştir.  a. Merak ve Hayret   ...
Etnik Ayrımcılığın Tarihsel Evrimi Etnik(discrimination) ayrımcılık kolonileşme ile başlayan Batı sömürgeciliğinin yayılması politikasında aranır. 15.yy'dan itibaren uzak denizlere açılan Batı, deniz aşırı bölgelerde insan topluluklarını boyunduruğu altına almış, araştırma ve ticaret amacıyla gittikleri bu bölgelerdeki insan topluluklarıyla karışmış; zaman zaman da buralardaki insanların başka bölgelere göç etmelerine neden olmuştur. İşte...

Tezer Özlü

10 Eylül 1943'te Kütahya Simav'da doğdu. Annesi ve babası öğretmen olan üç çocuklu ailenin en küçüğüydü. On yaşında Avusturya Kız Lisesi'nin ortaöğretime başladı ancak son sınıfta okulu bırakarak 1962-1963 yılları arasında otostopla Avrupa'da birçok yer gezdi. 1965'te babasının isteği üzerine İstanbul Erkek Lisesi'nin dışarıdan bitirme sınavına girdi ve bu liseden...